SME Bank membolehkan PKS mendapatkan padanan perniagaan peringkat nasional berkonsepkan melangkaui perkhidmatan pembiayaan atau beyond financing menerusi XCESS 2021.

Published On: July 23rd, 2021 / Categories: Corporate News /